Oferta

Wszystkie spotkania – zarówno stacjonarne, jak i w formie online –wymagają wcześniejszej  rezerwacji terminu
(tel. 666 593 617 lub za pośrednictwem zakładki REZERWACJE). 

(spotkania mające na celu omawianie interesujących klienta zagadnień, z wykorzystaniem elementów edukacji i wsparcia psychologicznego; czas 50 min, koszt 150 zł)

(jednorazowe spotkanie, mające na celu omówienie określonego zagadnienia, jego możliwych źródeł oraz ewentualnych metod postępowania; czas: 50 minut, koszt: 150 zł)

  • (badania psychologiczne, wykonywane na zlecenie uprawnionych jednostek lub samego klienta,
    w celu określenia natężenia cech psychologicznych; czas i koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest bezpośrednio od złożoności procedury)

(systematyczne spotkania indywidualne lub w parach (rodzinach), mające na celu wywołanie zmian w sposobie funkcjonowania Klienta / Klientów, w celu poprawy jakości jego / ich życia; częstotliwość spotkań oraz czas trwania terapii uzależnione są od indywidualnych potrzeb oraz możliwości; Terapia prowadzona jest w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach; czas sesji indywidualnej: 50 min, koszt: 150 zł; czas sesji w parach: 80 min, koszt: 230 zł

Treningi umysłu prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Więcej na www.mozgownia.pl

(badania psychologiczne zlecane przez pracodawcę, w ramach procedury rekrutacyjnej – wykonywane na podstawie skierowania z zakładu pracy, za zgodą kandydata na określone stanowisko)